W ramach współpracy firma Rest Consulting oferuje pełen wachlarz usług w zakresie pomocy w pisaniu wniosków o dotacje. Doskonale rozumiemy przedsiębiorców, którzy nie pasjonują się tzw. „papierologią”. Ich rolą jest dbanie o rozwój biznesu, a naszą dobre zaprezentowanie ich biznesu we wniosku, aby zmaksymalizować szansę na przyznanie dofinansowania. 

Rest Consulting uzyskało wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.24/00109/2021.

Pomożemy Państwu w pozyskaniu środków m.in. z :

Wnioski o dotację z PUP (Powiatowe Urzędy Pracy)

Specjalizujemy się w pisaniu wniosków do urzędów pracy (PUP) na terenie całej Polski. Jeśli potrzebujesz pomocy to chętnie Ci pomożemy na każdym etapie.

• pisanie kompletnych wniosków
• sprawdzanie wniosków
• doradztwo

 

Wnioski i dotację z KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)

• doradzamy i wspieramy naszych klientów w pozyskaniu środków w ramach KFS
• mamy bogatą ofertę szkoleń dla firm, hoteli i restauracji – zapewniamy kompleksową obsługę
• oferujemy szkolenia z górnej półki o różnych stopniach zaawansowania
• jako jedyni mamy doskonałą, uzupełniającą się kadrę trenerów
• wspieramy w rozwoju przedsiębiorców i budowaniu efektywnych zespołów.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2024, czym tak naprawdę jest?

KFS Stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego Pracowników i Pracodawców. Projekt umożliwia uzyskanie dofinansowania w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego. W przypadku mikroprzedsiębiorstw dofinansowanie wynosi 100%.

O środki KFS może starać się Pracodawca, który:

• zatrudnia Pracowników w oparciu o umowę o pracę;

• nie wykorzystał pomocy de minimis w wysokości 200 tyś. euro w obecnym roku kalendarzowym. Także nie wykorzystał w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych;

• spełnia jeden z priorytetów wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2024.

 

Priorytety wydatkowania KFS 2024

W nadchodzącym roku 2024, Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) kładzie nacisk na inwestycje w rozwój kompetencji pracowników. Priorytety te zostały precyzyjnie sformułowane przez Ministra ds. Pracy we współpracy z Radą Rynku Pracy, skupiając się na kluczowych obszarach wsparcia. W rezultacie Oto główne priorytety wydatkowania środków KFS na rok 2024:

 1. Wsparcie Kształcenia Ustawicznego w Nowych Technologiach i Procesach Pracy.W dynamicznym środowisku biznesowym, skuteczność zależy od adaptacji do nowych procesów i technologii. KFS kieruje swoje środki na szkolenia, które umożliwią pracownikom efektywne korzystanie z nowinek technologicznych, zapewniając konkurencyjność na rynku.
 2. Wsparcie Kształcenia Ustawicznego w Zawodach Deficytowych Lokalnego Rynku Pracy.Dla utrzymania równowagi na rynku pracy, KFS inwestuje w szkolenia dostosowane do lokalnych potrzeb, zwłaszcza w obszarach o szczególnym zapotrzebowaniu na specjalistów. Priorytetem jest rozwój zawodowy pracowników dostosowany do lokalnych realiów.
 3. Wsparcie Powracających na Rynek Pracy oraz Rodzin Wielodzietnych.Osoby powracające do pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi oraz członkowie rodzin wielodzietnych otrzymają wsparcie KFS. Programy edukacyjne pomogą im skutecznie powrócić na rynek pracy, wspierając równocześnie rozwój społeczności.
 4. Wsparcie Kształcenia Ustawicznego w Umiejętnościach Cyfrowych.W erze cyfrowej, umiejętności cyfrowe są niezbędne. KFS dedykuje środki na szkolenia, które rozwijają kompetencje związane z obsługą nowoczesnych technologii, umożliwiając pracownikom efektywne funkcjonowanie w cyfrowym środowisku.
 5. Wsparcie Pracowników Branży Motoryzacyjnej.Branża motoryzacyjna stanowi ważny sektor gospodarki. Priorytetowe szkolenia obejmują nowości związane z rozwojem samochodów elektrycznych, inteligentnych systemów transportowych i ekologicznych rozwiązań.
 6. Wsparcie Osób Powyżej 45 Roku Życia.Doświadczenie osób powyżej 45 roku życia jest cenne. KFS umożliwia im rozwijanie nowych umiejętności, umacniając jednocześnie ich pozycję na rynku pracy.
 7. Wsparcie Pracodawców Zatrudniających Cudzoziemców.Integracja cudzoziemskich pracowników staje się priorytetem. Specjalistyczne szkolenia kulturowe i językowe mają na celu zwiększenie efektywności zespołów wielokulturowych.
 8. Wsparcie Zarządzania Finansami i Zapobieganie Sytuacjom Kryzysowym w Przedsiębiorstwach.KFS skupia się na podniesieniu kompetencji zarządczych. Szkolenia z zakresu zarządzania finansami mają na celu zwiększenie stabilności przedsiębiorstw i minimalizację ryzyka sytuacji kryzysowych.

 

Rezerwy KFS 2024

W roku 2024 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) kieruje swoje środki na priorytety związane z rozwojem społeczeństwa i edukacją. Z radością przedstawiamy określone priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS, oparte na decyzji Rady Rynku Pracy. Obszary te obejmują:

 • Wsparcie kształcenia pracowników instytucji społecznych,
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Pracujący w szczególnych warunkach
 • Branże kluczowe dla rozwoju regionu.

Priorytety Wydatkowania Środków Rezerwy KFS 2024:

A. Wsparcie kształcenia pracowników instytucji społecznych. Projekt skoncentrowany na pracownikach różnych instytucji społecznych, w tym Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej. Priorytet obejmuje także pracowników spółdzielni społecznych i przedsiębiorstw społecznych.

B. Wsparcie kształcenia osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja w rozwój osobisty i zawodowy osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności poprzez specjalistyczne szkolenia dostosowane do ich potrzeb.

C. Wsparcie kształcenia pracowników ze szczególnymi warunkami zatrudnienia. Środki kierowane dla tych, którzy przez minimum 15 lat pracowali w szczególnych warunkach, a nie mają prawa do emerytury pomostowej. Celem jest rozwijanie umiejętności i dostosowanie do zmieniających się wymagań rynku pracy.

D. Wsparcie kształcenia w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju regionu. Priorytetowe obszary to te, które wpisują się w dokumenty strategiczne i plany rozwoju regionu. Inwestycje edukacyjne mają na celu wspieranie rozwoju lokalnej gospodarki.

 

Wnioski i dotacje z BUR ( Bazy Usług Rozwojowych )

 

• pisanie kompletnych wniosków
• sprawdzanie wniosków
• doradztwo

Poznaj szkolenia wpisane do Bazy Usług Rozwojowych (BUR)!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń realizowanych w formie otwartej, które dostępne są w Bazie Usług Rozwojowych i objęte możliwością uzyskania dofinansowania. Jeśli interesuje Państwa uzyskanie dofinansowania na szkolenie dedykowane (wyłącznie dla Państwa firmy lub organizacji) – prosimy o kontakt z nami. Chętnie przygotujemy indywidualną ofertę z wybranym przez Państwa zakresem tematycznym, które również możemy zamieścić w Bazie Usług Rozwojowych.

Kategorie szkoleń wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych

• SZKOLENIA MENEDŻERSKIE
• SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE
• SZKOLENIA MARKETINGOWE
• SZKOLENIA INTERPERSONALNE
• SZKOLENIA Z OBSŁUGI KLIENTA

 

Czym jest BUR – Baza Usług Rozwojowych?

Baza Usług Rozwojowych to duży serwis, który zarządzany jest i prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W Bazie Usług Rozwojowych znajduje się wykaz ofert szkoleniowych oraz usług doradczych, które oferowane są przez różne instutucje szkoleniowe.

JAK SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU WYBIERAJĄC NASZE USŁUGI?

Krok 1
ZGŁOŚ SIĘ DO OPERATORA
Zgłoś się do operatora programu odpowiedniego dla Twojego regionu i wyślij wniosek o dofinansowanie

Krok 2
PODPISZ UMOWĘ
Po otrzymanej decyzji o dofinansowaniu podpisz umowę z operatorem

Krok 3
WYBIERZ INTERESUJĄCE CIĘ SZKOLENIE Z NASZEJ OFERTY
Nasze programy są wpisane do katalogu Biura Usług Rozwojowych, dzięki czemu możesz uzyskać dofinansowanie na wszystkie dostępne szkolenia w naszej ofercie

Krok 4
ZAMÓW USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ
Złóż zamówienie na usługę szkoleniową za pośrednictwem formularza na naszej stronie lub mailowo

Krok 5
ZAPŁAĆ ZA USŁUGĘ, ZREALIZUJ SZKOLENIE I WYPEŁNIJ ANKIETĘ
Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów realizacji szkolenia

Krok 6
ZGŁOŚ SIĘ PO REFUNDACJE
Ostatnim etapem jest wysłanie wniosku o refundację nakładów poniesionych na usługi rozwojowe

 

SPECTRUM Pomorski System Usług Doradczych 

W ramach programu może skorzystać z usługi doradztwa strategicznego i wprowadź swoją firmę na wyższe obroty. Wskazujemy najlepsze rozwiązania, które pomogą w osiągnięciu sukcesu.
Nasze usługi doradcze mogą przyjmować różną postać, a ich zakres jest praktycznie nieograniczony. Obejmują wszelkie aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP (HoReCa) najczęściej korzystają z usług dotyczących:
doradztwa operacyjnego np.
– opracowywanie strategii marketingowej
– zarządzanie procesami obiektu
– audyt organizacyjny obiektu
– wdrażanie nowych systemów
– przygotowanie oraz wdrożenie planu naprawczego dla obiektu
doradztwa strategicznego np.
– analiza „wejścia na rynek” nowego podmiotu
– analizy i modele finansowe
– studium wykonalności projektu inwestycyjnego
– ocena opłacalności inwestycji
– doradztwo w zakresie mapowania i optymalizacji procesów
– doradztwo w zakresie optymalizacji sprzedaży online

Zachęcamy już do skorzystania z badania wstępnego potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, które jest obowiązkowe przed złożeniem wniosku o grant i usprawnia proces wnioskowania o dofinansowanie.

 

MASZ PYTANIA ?

ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!

Uzyskaj dofinansowanie dla swojej firmy

Dziękujemy za wiadomość! Wkrótce się odezwiemy
Wystąpił błąd, sprawdź poprawność danych lub spróbuj ponownie później.