Oferujemy pełen wachlarz usług w zakresie pomocy w pisaniu wniosków o dotacje. Doskonale rozumiemy przedsiębiorców, którzy nie pasjonują się tzw. „papierologią”. Ich rolą jest dbanie o rozwój biznesu, a naszą dobre zaprezentowanie ich biznesu we wniosku, aby zmaksymalizować szansę na przyznanie dofinansowania.

Rest Consulting uzyskało wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.24/00109/2021.

Pomożemy Państwu w pozyskaniu środków m.in. z :

Wnioski o dotację z PUP (Powiatowe Urzędy Pracy)

Specjalizujemy się w pisaniu wniosków do urzędów pracy (PUP) na terenie całej Polski. Jeśli potrzebujesz pomocy to chętnie Ci pomożemy na każdym etapie.

• pisanie kompletnych wniosków
• sprawdzanie wniosków
• doradztwo

 

Wnioski i dotację z KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)

• doradzamy i wspieramy naszych klientów w pozyskaniu środków w ramach KFS
• mamy bogatą ofertę szkoleń dla firm, hoteli i restauracji – zapewniamy kompleksową obsługę
• oferujemy szkolenia z górnej półki o różnych stopniach zaawansowania
• jako jedyni mamy doskonałą, uzupełniającą się kadrę trenerów
• wspieramy w rozwoju przedsiębiorców i budowaniu efektywnych zespołów.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023, czym tak naprawdę jest?

KFS Stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego Pracowników i Pracodawców. Projekt umożliwia uzyskanie dofinansowania w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego. W przypadku mikroprzedsiębiorstw dofinansowanie wynosi 100%.

O środki KFS może starać się Pracodawca, który:

• zatrudnia Pracowników w oparciu o umowę o pracę;

• nie wykorzystał pomocy de minimis w wysokości 200 tyś. euro w obecnym roku kalendarzowym. Także nie wykorzystał w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych;

• spełnia jeden z priorytetów wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2023.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023 – Priorytety wydatkowania (podstawy):

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Ma na celu wsparcie pracodawców zatrudniających cudzoziemców. Pod uwagę brana jest sytuacja migracyjną w kraju i zapotrzebowanie na szkolenia dla cudzoziemców, zwłaszcza obywateli Ukrainy.

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Ma na celu wsparcie w przygotowaniu osób pracujących do podejmowania pojawiających się nowych wyzwań. Wyzwania które niosą za sobą postęp techniczny czy pojawiające się problemy np. nowe technologie związane z kryzysem energetycznym czy zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu.

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

Ma na celu zapobieganie odchodzeniu z rynku pracy osób posiadających niewystarczające kwalifikacje czy też kwalifikacje niedostosowane do nowych potrzeb pracodawcy oraz przygotowanie kadr stosownie do potrzeb lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023 – (Rezerwy):

1. A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorców społecznych prowadzonym przez MRiPS.

Ma na celu ułatwienie podnoszenia wiedzy i umiejętności pracowników wymienionych podmiotów, co przełoży się na jakość procesu reintegracji oraz na zwiększanie szans na zatrudnienie uczestników korzystających z tych usług.

2. B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Ma na celu wsparcie grup pracowników najmniej aktywnych w poszukiwaniu szkoleń, a co za tym idzie, najrzadziej korzystających ze wszelkich form kształcenia ustawicznego oraz najbardziej narażonych na utratę pracy.

3. C. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

Ma na celu wsparcie w przygotowaniu kadr w obszarach i branżach uznanych za strategiczne dla rozwoju danego powiatu czy województwa.

4. D. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia. Opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Ma na celu ułatwienie podnoszenia kwalifikacji wymienionych grup pracowników i zwiększenia liczby nauczycieli instruktorów zawodu.

Wnioski i dotacje z BUR ( Bazy Usług Rozwojowych )

 

• pisanie kompletnych wniosków
• sprawdzanie wniosków
• doradztwo

Poznaj szkolenia wpisane do Bazy Usług Rozwojowych (BUR)!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń realizowanych w formie otwartej, które dostępne są w Bazie Usług Rozwojowych i objęte możliwością uzyskania dofinansowania. Jeśli interesuje Państwa uzyskanie dofinansowania na szkolenie dedykowane (wyłącznie dla Państwa firmy lub organizacji) – prosimy o kontakt z nami. Chętnie przygotujemy indywidualną ofertę z wybranym przez Państwa zakresem tematycznym, które również możemy zamieścić w Bazie Usług Rozwojowych.

Kategorie szkoleń wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych

• SZKOLENIA MENEDŻERSKIE
• SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE
• SZKOLENIA MARKETINGOWE
• SZKOLENIA INTERPERSONALNE
• SZKOLENIA Z OBSŁUGI KLIENTA

Czym jest BUR – Baza Usług Rozwojowych?

Baza Usług Rozwojowych to duży serwis, który zarządzany jest i prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W Bazie Usług Rozwojowych znajduje się wykaz ofert szkoleniowych oraz usług doradczych, które oferowane są przez różne instutucje szkoleniowe.

JAK SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU WYBIERAJĄC NASZE USŁUGI?

Krok 1
ZGŁOŚ SIĘ DO OPERATORA
Zgłoś się do operatora programu odpowiedniego dla Twojego regionu i wyślij wniosek o dofinansowanie

Krok 2
PODPISZ UMOWĘ
Po otrzymanej decyzji o dofinansowaniu podpisz umowę z operatorem

Krok 3
WYBIERZ INTERESUJĄCE CIĘ SZKOLENIE Z NASZEJ OFERTY
Nasze programy są wpisane do katalogu Biura Usług Rozwojowych, dzięki czemu możesz uzyskać dofinansowanie na wszystkie dostępne szkolenia w naszej ofercie

Krok 4
ZAMÓW USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ
Złóż zamówienie na usługę szkoleniową za pośrednictwem formularza na naszej stronie lub mailowo

Krok 5
ZAPŁAĆ ZA USŁUGĘ, ZREALIZUJ SZKOLENIE I WYPEŁNIJ ANKIETĘ
Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów realizacji szkolenia

Krok 6
ZGŁOŚ SIĘ PO REFUNDACJE
Ostatnim etapem jest wysłanie wniosku o refundację nakładów poniesionych na usługi rozwojowe

MASZ PYTANIA ?

ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!

Uzyskaj dofinansowanie dla swojej firmy

Dziękujemy za wiadomość! Wkrótce się odezwiemy
Wystąpił błąd, sprawdź poprawność danych lub spróbuj ponownie później.