Oferujemy pełen wachlarz usług w zakresie pomocy w pisaniu wniosków o dotacje. Doskonale rozumiemy przedsiębiorców, którzy nie pasjonują się tzw. „papierologią”. Ich rolą jest dbanie o rozwój biznesu, a naszą dobre zaprezentowanie ich biznesu we wniosku, aby zmaksymalizować szansę na przyznanie dofinansowania.

Rest Consulting uzyskało wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.24/00109/2021.

Pomożemy Państwu w pozyskaniu środków m.in. z :

Wnioski o dotację z PUP (Powiatowe Urzędy Pracy)

Specjalizujemy się w pisaniu wniosków do urzędów pracy (PUP) na terenie całej Polski. Jeśli potrzebujesz pomocy to chętnie Ci pomożemy na każdym etapie.

• pisanie kompletnych wniosków
• sprawdzanie wniosków
• doradztwo


Wnioski i dotację z KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)

• doradzamy i wspieramy naszych klientów w pozyskaniu środków w ramach KFS
• mamy bogatą ofertę szkoleń dla firm, hoteli i restauracji – zapewniamy kompleksową obsługę
• oferujemy szkolenia z górnej półki o różnych stopniach zaawansowania
• jako jedyni mamy doskonałą, uzupełniającą się kadrę trenerów
• wspieramy w rozwoju przedsiębiorców i budowaniu efektywnych zespołów.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023, czym tak naprawdę jest?

KFS Stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego Pracowników i Pracodawców. Projekt umożliwia uzyskanie dofinansowania w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego. W przypadku mikroprzedsiębiorstw dofinansowanie wynosi 100%.

O środki KFS może starać się Pracodawca, który:

• zatrudnia Pracowników w oparciu o umowę o pracę;

• nie wykorzystał pomocy de minimis w wysokości 200 tyś. euro w obecnym roku kalendarzowym. Także nie wykorzystał w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych;

• spełnia jeden z priorytetów wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2022.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023 – Priorytety wydatkowania (podstawy):

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Ma na celu wsparcie pracodawców zatrudniających cudzoziemców. Pod uwagę brana jest sytuacja migracyjną w kraju i zapotrzebowanie na szkolenia dla cudzoziemców, zwłaszcza obywateli Ukrainy.

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Ma na celu wsparcie w przygotowaniu osób pracujących do podejmowania pojawiających się nowych wyzwań. Wyzwania które niosą za sobą postęp techniczny czy pojawiające się problemy np. nowe technologie związane z kryzysem energetycznym czy zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu.

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

Ma na celu zapobieganie odchodzeniu z rynku pracy osób posiadających niewystarczające kwalifikacje czy też kwalifikacje niedostosowane do nowych potrzeb pracodawcy oraz przygotowanie kadr stosownie do potrzeb lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023 – (Rezerwy):

1. A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorców społecznych prowadzonym przez MRiPS.

Ma na celu ułatwienie podnoszenia wiedzy i umiejętności pracowników wymienionych podmiotów, co przełoży się na jakość procesu reintegracji oraz na zwiększanie szans na zatrudnienie uczestników korzystających z tych usług.

2. B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Ma na celu wsparcie grup pracowników najmniej aktywnych w poszukiwaniu szkoleń, a co za tym idzie, najrzadziej korzystających ze wszelkich form kształcenia ustawicznego oraz najbardziej narażonych na utratę pracy.

3. C. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

Ma na celu wsparcie w przygotowaniu kadr w obszarach i branżach uznanych za strategiczne dla rozwoju danego powiatu czy województwa.

4. D. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia. Opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Ma na celu ułatwienie podnoszenia kwalifikacji wymienionych grup pracowników i zwiększenia liczby nauczycieli instruktorów zawodu.

Jeśli posiadasz dodatkowe pytania.

Zapraszamy do kontaktu.


Wnioski i dotacje z BUR ( Bazy Usług Rozwojowych )

• pisanie kompletnych wniosków
• sprawdzanie wniosków
• doradztwo

Poznaj szkolenia wpisane do Bazy Usług Rozwojowych (BUR)!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń realizowanych w formie otwartej, które dostępne są w Bazie Usług Rozwojowych i objęte możliwością uzyskania dofinansowania. Jeśli interesuje Państwa uzyskanie dofinansowania na szkolenie dedykowane (wyłącznie dla Państwa firmy lub organizacji) – prosimy o kontakt z nami. Chętnie przygotujemy indywidualną ofertę z wybranym przez Państwa zakresem tematycznym, które również możemy zamieścić w Bazie Usług Rozwojowych.

Kategorie szkoleń wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych

• SZKOLENIA MENEDŻERSKIE
• SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE
• SZKOLENIA MARKETINGOWE
• SZKOLENIA INTERPERSONALNE
• SZKOLENIA Z OBSŁUGI KLIENTA

Czym jest BUR – Baza Usług Rozwojowych?

Baza Usług Rozwojowych to duży serwis, który zarządzany jest i prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W Bazie Usług Rozwojowych znajduje się wykaz ofert szkoleniowych oraz usług doradczych, które oferowane są przez różne instutucje szkoleniowe.

JAK SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU WYBIERAJĄC NASZE USŁUGI?

Krok 1
ZGŁOŚ SIĘ DO OPERATORA
Zgłoś się do operatora programu odpowiedniego dla Twojego regionu i wyślij wniosek o dofinansowanie

Krok 2
PODPISZ UMOWĘ
Po otrzymanej decyzji o dofinansowaniu podpisz umowę z operatorem

Krok 3
WYBIERZ INTERESUJĄCE CIĘ SZKOLENIE Z NASZEJ OFERTY
Nasze programy są wpisane do katalogu Biura Usług Rozwojowych, dzięki czemu możesz uzyskać dofinansowanie na wszystkie dostępne szkolenia w naszej ofercie

Krok 4
ZAMÓW USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ
Złóż zamówienie na usługę szkoleniową za pośrednictwem formularza na naszej stronie lub mailowo

Krok 5
ZAPŁAĆ ZA USŁUGĘ, ZREALIZUJ SZKOLENIE I WYPEŁNIJ ANKIETĘ
Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów realizacji szkolenia

Krok 6
ZGŁOŚ SIĘ PO REFUNDACJE
Ostatnim etapem jest wysłanie wniosku o refundację nakładów poniesionych na usługi rozwojowe

POBIERZ INFORMATOR JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE DLA TWOJEJ FIRMY

Pobierz załącznik

Uzyskaj dofinansowanie dla swojej firmy

Dziękujemy za wiadomość! Wkrótce się odezwiemy
Wystąpił błąd, sprawdź poprawność danych lub spróbuj ponownie później.