CEL WARSZTATU:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności prowadzenia profesjonalnej sprzedaży i pozyskiwania lojalnych klientów.

METODY PRACY:
• Ćwiczenia
• Odgrywanie ról
• Trening

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
Po zakończonym warsztacie szkoleniowym uczestnicy powinni umieć zastosować następujące umiejętności:

• umiejętnie przestrzega procedur przy sprawnej organizacji pracy w recepcji
• zna wybrane metody oraz narzędzia podnoszące jakość obsługi Gościa
• ma podzielność uwagi
• potrafi współpracować z przełożonym oraz ze współpracownikami, dla zapewnienia profesjonalnej sprzedaży opartej o doradztwo
• zna techniki sprzedaży i potrafi je dostosować do oczekiwań Klienta
• potrafi przyjąć i rozwiązać reklamację

PROGRAM SZKOLENIA :

1. Sprzedaż pasywna vs sprzedaż aktywna

• „Wąskie gardła” sprzedaży w hotelu … w czym problem ?
• Dlaczego Goście nie zawsze dokonują rezerwacji ?
• Czy recepcja sprzedaje, czy tylko informuje o ofercie ?
• Jedno zdanie, które zwiększy rezerwacje telefoniczne w Twoim hotelu ?

2. Cechy unikalne produktu i warunki zakupowe

• „USP” obiektu
• System rabatów / bonusów
• Czek lista przy rozmowie / meldowaniu
• Procedura rezerwacji
• Procedura interwencji na skargi gości
• Tematy do rozmowy
• Wychodzenie naprzeciw

3. Proces komunikacji interpersonalnej

4. Zasady i modele sprzedaży w formule cross – sellingu i up – sellingu
• Dlaczego Gość chce rabat ?
• Jak obronić cenę Twojej oferty Od czego zacząć Up selling / Cross selling

5. Prezentacja rozwiązania językiem korzyści

6. Zastrzeżenia klienta/gościa i sposoby ich oddalania

7. Etykieta telefoniczna

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Jestem zainteresowany ofertą