MENEDŻER DO WYNAJĘCIA „Interim Management”

INTERIM MANAGEMENT – Co to takiego?

Głównym celem usługi jest osiągnięcie konkretnych i ustalonych wcześniej (przez obie strony) – pożądanych rezultatów w zakresie rozwoju i zarządzania przedsiębiorstwem. Do tych celów mogą należeć np.: podniesienie i usprawnienie procesów realizowanych w przedsiębiorstwie; wdrożenie kultury organizacyjnej; usprawnienie firmy we wskazanych obszarach i wybranych komórkach organizacyjnych; realizacja dowolnie wybranych celów, które firma zamawiająca zdecydowana jest osiągnąć przy asyście i pomocy firmy doradczej.

Jak wygląda usługa firmy REST CONSULTING ?

Zazwyczaj, usługa ma charakter długofalowej asysty doradczej. Działania polegają na wyznaczeniu wspólnie z firmą zamawiającą celów do osiągniecia oraz na określeniu konkretnych obszarów organizacji, które wymagają poprawy czy restrukturyzacji. Następnie, osoba prowadząca projekt, stopniowo wdraża zmiany w przedsiębiorstwie naszego Klienta. Interim Management proponowany przez firmę REST CONSULTING może trwać od kilku tygodni do nawet kilku lat – może być realizowany przez jedną osobę dedykowaną do projektu, jak również rozszerzony o współpracę z innymi specjalistami.

Niezależnie od wybranej formy projektu przez Klienta, każdy menedżer do wynajęcia to również Trener i Doradca – na co dzień prowadzący profesjonalne kursy w swoich specjalizacjach. Dodatkową wartością jest praktyczna wiedza, która jest przekazywana w trakcie współpracy.

Przykładowe zadania prowadzone w ramach Interim Management:

• Restrukturyzacja firmy dla całości lub wybranych obszarów
• Podniesienie wartości firmy, przygotowanie do sprzedaży
• Fuzje i przejęcia, poszukiwanie partnerów do współpracy
• Budowa i prowadzenie zespołów handlowych w określonym czasie
• Analiza i diagnoza kultury organizacyjnej, wdrożenie nowej struktury
• Optymalizacja produkcji
• Zwiększenie zasięgu i efektywności sprzedaży
• Obniżenie kosztów

Firma Rest Consulting współpracuje z grupą doświadczonych Menedżerów i Konsultantów, którzy są gotowi podjąć się wyzwań w poszukiwanym zakresie. Zajmujemy się także rekrutacją osób na projekty oraz wsparciem doradczym zarówno ich (interim’ów) jak i Właścicieli/Zarząd, w trakcie trwanie procesu.

Korzyści dla Firmy:

• Wzmocnienie lub uzupełnienie zarządzania w całej firmie lub w poszczególnych jej działach;
• Usprawnienie poszczególnych procesów biznesowych;
• Skuteczny sposób na rozwiązanie konkretnego problemu w firmie;
• Możliwość współpracy z najlepszymi menedżerami nie tylko z Polski;
• Czerpanie z szerokiej wiedzy i doświadczeń Interim Managera;
• Oszczędność czasu i pieniędzy na zatrudnienie i przeszkolenie nowego pracownika;
• Brak kosztów stałych związanych z zatrudnieniem pracownika na etat;
• Możliwość powiązania wynagrodzenia ze skuteczną realizacją powierzonego projektu.

Najczęstsze zastosowania :

• Restrukturyzacja przedsiębiorstwa;
• Stworzenie nowej perspektywy rozwoju firmy poprzez określenie jej obecnego miejsca i dróg rozwoju oraz zaproponowanie konkretnych zadań do realizacji;
• Sytuacje kryzysowe;
• Przygotowanie do zmiany struktury własności firmy;
• Zbudowanie i wdrożenie nowych struktur niezbędnych do realizacji zadań dotychczas nierealizowanych przez firmę, oraz integracja nowych struktur z resztą firmy;
• Wsparcie konkretnego menedżera fachową wiedzą i doświadczeniem
• Potrzeba zbudowania profesjonalnego zespołu do pracy nad projektem;
• Konieczność zastąpienia nieobecnego menedżera;
• Ekspansja na nowe rynki.

Jestem zainteresowany ofertą