CEL WARSZTATU:

Sprzedaż to sztuka, której można się nauczyć i którą można i trzeba doskonalić. Wielu sprzedawców ma naturalne predyspozycje i czują się w sprzedaży jak ryby w wodzie. Jednak i tacy potrzebują edukacji oraz wsparcia procesu sprzedażowego. Aktywna Sprzedaż to szkolenie dla działów sprzedaży MICE oraz osób odpowiedzialnych za ustalanie polityki cenowej obiektu. Uważam, że właśnie teraz jest najlepszy moment, aby wzmacniać kompetencje handlowców oraz kierownictwa w zakresie budowania długofalowych relacji z klientami i aktywnej sprzedaży indywidualnej oraz B2B. To właśnie te kompetencje umożliwią im sprzedaż w czasach, kiedy trudno się sprzedaje

METODY PRACY:
• Ćwiczenia
• Odgrywanie ról
• Trening

EFEKT :

• Realny wzrost sprzedaży dla klientów indywidualnych, korporacyjnych, pakietowych oraz B2B dzięki wzmocnieniu kompetencji w zakresie technik i organizacji procesu sprzedaży.
• Aktywizację procesu sprzedaży i stały napływ nowych klientów.
• Zbudowanie trwałych relacji biznesowych i lojalności klientów.
• Zadowolonych sprzedawców, którzy realizują plany sprzedażowe

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

• Dowiesz się jak efektywnie zorganizować proces sprzedaży w hotelu.
• Dowiesz się jak budować i utrzymywać długofalowe relacje z klientami.
• Dowiesz się jak błyskawicznie zbudować więź z nowym klientem.
• Zmienisz przekonania o wykonywaniu zimnych telefonów.
• Przełamiesz barierę strachu przed pierwszym kontaktem.
• Nauczysz się odpowiadać na obiekcje i zamykać sprzedaż .
• Proces aktywnej sprzedaży stanie się łatwiejszy i przyjemniejszy.
• Wspólnie stworzymy skrypt rozmowy telefonicznej, która sprzedaje!
• Co będzie kluczowe podczas obsługi poszczególnych typów osobowości
• Rodzaje pytań podczas badania potrzeb i dosprzedaży usług hotelowych
• Narzędzia wspierające aktywne słuchanie
• Model przeprowadzenia badania potrzeb w oparciu o typy osobowości
• Język korzyści podczas prezentacji oferty hotelowej ( OTAS, GDS / WWW )
• Zasady prezentacji oferty
• Model przeprowadzenia prezentacji oferty w oparciu o typy osobowości
• Rozmowy symulowane
• Podsumowanie szkolenia

Jestem zainteresowany ofertą