Wchodzi w życie 1.12.2020 r.
we Consulting przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy
zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań
wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie,
będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych Osobowych. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które
przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych o sobowych przez firmę
Rest Consulting.
Nasza polityka prywatności dotyczy:
– korzystania z naszych produktów i usług,
– odwiedzin na naszych stronach www,

ADMINISTRATOR

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane
Twoje dane osobowe, jest Rest Consulting, ul. Główna 23, 43-523 Pruchna.
DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZIMY

Informacje podawane przez Użytkownika:

Użytkownik jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w naszej witrynie
www lub w inny sposób. Są to następujące dane:
– login i hasło;
– imię i nazwisko;
– dane kontaktowe (np. adres e-mail, nazwa i adres firmy);
– komunikacja z działem obsługi (poprzez wiadomości e-mail, czat lub
telefonicznie).

Informacje podane przez Użytkownika są używane wyłącznie:
– utworzenia konta;
– do ciągłego ulepszania naszych usług;
– e-maile z informacjami o naszych usługach, nowościach, aktualizacjach itd.;
– obsługa klienta i odpowiadanie na zapytania klientów;
– rozstrzygania sporów i ochrony naszych praw, egzekwowania zasad
i zachowania zgodności z prawem.

Te dane umożliwiają szybkie i skuteczne przedstawienie naszych usług klientom.
Poza tym są one używane w komunikacji, np. do powiadamiania o ofertach
specjalnych. Informacje o użytkowniku nie są uzupełniane informacjami z innych
źródeł.

Informacje gromadzone automatycznie

Oprócz informacji podawanych przez Użytkownika możemy automatycznie gromadzić
informacje umożliwiające nam usprawnianie obsługi Użytkowników korzystających
z naszych usług
– informacje o urządzeniu;
– adresy IP;
– pliki Cookie;
– informacje o przeglądarce.
Te dane wykorzystujemy do:
– określenia liczby osób odwiedzających naszą witrynę oraz częstotliwości
odwiedzin;
– określenia liczby użytkowników naszych usług;
– gromadzenia innych informacji statystycznych.

Udostępnianie danych osobowych
Szanujemy i chronimy Twoje dane osobowe. Dlatego ograniczamy dostęp do Danych
osobowych naszych klientów do pracowników Firmy, podwykonawców i
przedstawicieli, którzy potrzebują tych informacji do wykonywania swoich
obowiązków zawodowych. Osoby mające dostęp do Danych osobowych muszą
przestrzegać rygorystycznych zapisów umownych dotyczących zachowania
poufności. Nie możemy zagwarantować, że te informacje nie zostaną odczytane,
ujawnione, zmienione lub zniszczone wskutek naruszenia naszych fizycznych,
technicznych lub administracyjnych zabezpieczeń.
Udostępnianie danych osobowych Użytkownika
Dane osobowe Użytkownika udostępniamy wyłącznie w następujących przypadkach:
– Partnerzy: czasami możemy ściśle współpracować z różnymi firmami, a dane
osobowe Użytkownika mogą być niezbędne do realizacji różnego rodzaju transakcji z
tymi partnerami.
– Przedstawiciele: możemy zatrudniać inne firmy jako naszych pośredników i
udostępniać im prywatne dane naszych klientów. Przedstawiciele nie będą
wykorzystywać danych Użytkownika do celów innych niż współpraca z naszą Firmą.
– Ochrona Firmy i innych podmiotów: może zaistnieć konieczność ujawnienia
Danych osobowych Użytkownika – z powodu przepisów prawa, postępowania
prawnego, sporu sądowego i/lub żądań instytucji publicznych lub państwowych.
Możemy również ujawnić informacje o Użytkowniku, jeśli stwierdzimy, że jest to
konieczne lub właściwe ze względów bezpieczeństwa narodowego, egzekwowania
prawa lub w innych sytuacjach naruszających dobro publiczne.
Możemy również ujawnić informacje o Użytkowniku, jeśli uznamy, że jest to istotne
dla egzekwowania naszych zasad i warunków lub ochrony naszych działań bądź
Użytkowników.
– Za zgodą Użytkownika: poinformujemy Użytkownika o innych możliwych
przypadkach udostępnienia jego danych osobowych, a Użytkownik będzie mieć prawo
do niewyrażenia na to zgody.
WDMG nie sprzedaje ani nie wypożycza Danych osobowych innym podmiotom.

TECHNOLOGIE UMOŻLIWIAJĄCE ŚLEDZENIE
Korzystając z „plików cookie” oraz innych technologii, możemy gromadzić informacje,
mające na celu między innymi ułatwienie korzystania z naszej witryny oraz
zapewnienie optymalnej wygody korzystania z naszych usług na różnych
urządzeniach.
Mogą to być między innymi następujące informacje:
– witryna internetowa, za pośrednictwem której Użytkownik trafił do nas;
– strony internetowe oglądane przez Użytkownika w naszej witrynie;
– reklamy oglądane i kliknięte przez Użytkownika w naszej witrynie;
– działania związane z kodami rabatowymi, w tym rodzaje kodów rabatowych
wybieranych przez Użytkownika;
– preferencje Użytkownika takie jak poziom głośność;
– wyświetlanie zawartości spersonalizowanej na podstawie treści oglądanych
przez Użytkownika w naszej witrynie.
– Kwota zapłacona przez Użytkownika przy zakupie naszych produktów i usług.
Te informacje są anonimizowane, a zatem nie wiemy, czy dotyczą Ciebie, czy innej
osoby. Znamy tylko łączną kwotę, którą otrzymaliśmy. Te informacje są nam
potrzebne do sporządzania wewnętrznych statystyk.

Pliki cookie
Plik cookie to mały plik tekstowy, który nasza witryna zapisuje na komputerze lub
urządzeniu mobilnym Użytkownika, gdy odwiedza on naszą witrynę. Dzięki niemu
witryna zapamiętuje działania i preferencje Użytkownika i umożl iwia nam
gromadzenie danych.
W naszych witrynach wykorzystujemy takie technologie jak pliki cookie. Tekst w pliku
cookie zwykle zawiera łańcuch cyfr i liter, które w sposób unikalny identyfikują
komputer, ale mogą też zawierać inne informacje.
Używamy plików cookie w różnych celach:
– Do przechowywania preferencji i ustawień Użytkownika. Ustawień, które
umożliwiają naszym produktom poprawne działanie oraz do zachowywania preferencji
Użytkownika na jego urządzeniu.
– Analityka. Do dostarczania naszych produktów używamy plików cookie i
innych identyfikatorów w celu gromadzenia informacji o użytkowaniu i wydajności. Na
przykład używamy plików cookie do liczenia unikalnych użytkowników strony lub
usługi i do tworzenia innych statystyk działania naszych produktów. Do analiz
używamy plików cookie Google Analytics.
Użytkownik w każdej chwili może zmienić sposób korzystania z plików cookie w
ustawieniach przeglądarki. Zalecamy przeczytanie informacji, by dowiedzieć się, jak
zarządzać i usuwać pliki cookie na komputerze.
Użytkownik może usunąć wszystkie pliki cookie zapisane już na komputerze, a także
– w większości przeglądarek – wyłączyć ich zapisywanie. W takim przypadku
Użytkownik będzie musiał ręcznie zmieniać niektóre preferencje przy każdej wizycie
na naszej witrynie.
Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym oświadczeniu dane osobowe podawane
przez Użytkownika w naszej witrynie nie będą udostępniane bez jego zgody. W
zakresie, w którym jest to prawnie dozwolone, podejmiemy odpowiednie działania w
celu powiadomienia Użytkownika o konieczności przekazania jego danych osobowych
stronom trzecim w ramach postępowań sądowych.

USTAWIENIA PRYWATNOŚCI
WDMG w pełni szanuje prywatność Użytkownika i wykorzystuje minimalną ilość
danych osobowych Użytkownika, niezbędną do usprawniania naszych produktów lub
usług oraz personalizowania rekomendacji.
Użytkownik może zapoznać się ze swoimi ustawieniami prywatności i zarządzać nimi,
kontaktując się z naszym działem obsługi klienta przez:
e-mail: iod@restconsulting.pl
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, REST CONSULTING ul. Główna 23, 43-
523 Pruchna
Użytkownik może na przykład:
– zaktualizować swoje dane;
– zasubskrybować lub anulować subskrypcję informacji marketingowych od
WDMG;
– uzyskać dostęp do danych na swój temat zebranych
– ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo informacji jest dla nas bardzo ważne i dokładamy wszelkich starań,
by zabezpieczyć informacje Użytkownika. Należy jednak pamiętać, że Internet nie
jest bezpiecznym środowiskiem, więc zalecamy zachowanie czujności związanej
z ochroną poufności informacji.
W witrynach internetowych zastosowaliśmy wiele funkcji zabezpieczających, które
mają pomóc w zapobieganiu bezprawnemu upublicznianiu gromadzonych przez nas
danych Użytkowników oraz uzyskiwaniu do nich dostępu.
Jak opisano powyżej, gromadzimy różne rodzaje informacji. Są to Dane
umożliwiające identyfikację i Dane nieumożliwiające identyfikacji. Każdy rodzaj
informacji ma własny poziom ochrony. Na przykład Dane nieumożliwiające
identyfikacji nie muszą być objęte najwyższym poziomem zabezpieczeń.
Aby zabezpieczyć Dane osobowe, ograniczamy dostęp do nich do pracowników
Firmy, podwykonawców i przedstawicieli, którzy wymagają tych danych w swojej
pracy. Ponadto osoby mające dostęp do Danych osobowych muszą przestrzegać
rygorystycznych zapisów umownych dotyczących zachowania poufności, za których
złamanie grozi odpowiedzialność dyscyplinarna lub rozwiązanie umowy.
Chronimy informacje, używając środków fizycznych, technicznych i
administracyjnych, by ograniczyć ryzyko utraty, niewłaściwego użycia,
nieautoryzowanego dostępu, ujawnienia i zmiany danych. Mimo to nikt nie może
zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa Danych osobowych. Użytkownik również
musi wziąć udział w ochronie danych, systemów, sieci i usług, których używa.

Okres przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z
Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w
szczególności podatkowych i rachunkowych,
– zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
– statystycznych i archiwizacyjnych,
– maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres
obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji
promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane
przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj.
udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych
osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Rest Consulting
zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich
spełnienia przez organy publiczne.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE
Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności. Sekcja „Data ostatniej aktualizacji” u
góry strony zawiera informację o dacie ostatnich poprawek niniejszej Polityki
prywatności.