Przedsiębiorcy, emocjonalnie związani z własną firmą, często nie mającemu czasu na dokładną analizę otoczenia, bardzo trudno jest samemu dokonać obiektywnej oceny prowadzonej działalności gospodarczej. I tu pomocą może służyć doradca, który oferuje chłodne spojrzenie z zewnątrz, szerszą perspektywę; i dzięki temu może pomóc przy diagnozie, zaplanowaniu i stworzeniu strategii, usprawnieniu pewnych procesów.

Firma Rest Consulting wraz służy doradztwem strategicznym w następujących obszarach ( sektor HoReCa ) :

• Restrukturyzacja – Usprawnienie kilkunastu kluczowych procesów i ich wdrożenie
• Pozyskanie kapitału
• Strategia rozwoju firmy
• Analizy rynkowe
• Projekcje finansowe przygotowywane w formie biznesplanu

Audyt przeprowadzony przez firmę Rest Consulting umożliwia wykrycie zagrożeń jakie występują w hotelu. Jest to obiektywna, bo zewnętrzna ocena działalności hotelu. Pozwala na wypracowanie rozwiązań, które poprawią poziom świadczonych usług i przyczynią się do usprawnienia działalności operacyjnej, co w konsekwencji może przełożyć się na wzrost zadowolenia gości i zwiększenie efektywności finansowej audytowanego obiektu. Jest to cenne źródło informacji dla właściciela obiektu i kadry zarządzającej wskazujące na rzeczywisty poziom jakości i poziomu oferowanych usług.

Audyt wewnętrzny pozwala na udoskonalenie procesów zarządzania oraz kontroli w badanym obiekcie hotelowym. Ma na celu wyeliminowanie lub ograniczenie do minimum występującego tu ryzyka.

Zewnętrzny audytor przy współpracy właściciela i/lub osoby zarządzającej hotelem bada na miejscu u klienta jakość, wydajność oraz efektywność operacyjną badanego obiektu. W trakcie audytu identyfikuje obszary wymagające poprawy a w raporcie pokontrolnym wskazuje możliwe sposoby rozwiązania napotkanych problemów.

Zakres audytu:
wszystkie departamenty w hotelu w tym ( recepcja / sprzedaż / służba pięter / restauracja / gastronomia )

Czas:
Każdorazowo ustalamy indywidualny zakres z inwestorem

Podczas wizyty zostanie zaudytowane min. 35 obszarów funkcjonowania m.in.:

1. STRUKTURA FUNKCJONOWANIA DZIAŁU / OBIEKTU
2. ZARZĄDZANIE SILNIKIEM REZERWACYJNY / CHANEL MANAGER
3. POLITYKA CENOWA – DRUK / GRIDY
4. SPOSOBY ZARZĄDZANIA „CENĄ” HOTELU
5. QUALITY
6. BUDŻETY DZIAŁU / OSOBY – SPRZEDAŻ / RECEPCJA / USALI
7. STRATEGIE SPRZEDAŻY OBIEKTU
8. PREZENTACJA OFERTY ( MICE / BP / INDYWIDUALNY )
9. STANDARDY OBSŁUGI GOŚCIA
10. PROCEDURA UP SELLINGU / CROS SELLINGU
11. RENTOWNOŚĆ PAKIETÓW / USŁUG
12. ANALIZA „WĄSKICH GARDEŁ” W DEPARTAMENTACH
13. ANALIZA PROCESU „CHECK IN” ORAZ „CHECK OUT”
14. ANALIZA PROCEDURA INTERWENCJI NA SKARGI GOŚCI
15. POLITYKA ZARZĄDZANIA OBIEKTEM
16. ANALIZA F.C. / B.C. W RESTURACJI
17. MANUAL STANDARDS ( recepcja / dział sprzedaży / służba pięter / kuchnia / sala restauracyjna )
18. ANALIZA założeń budżetowych : ADR / OCC / REVPAR
19. ANALIZA „Umów korporacyjnych” z klientami
10. Analiza wskaźników rentowności
21 …….

Jestem zainteresowany ofertą