CEL WARSZTATU:
Wypracowanie praktycznych i sprawdzonych sposobów na organizację pracy własnej i podległego zespołu. Szkolenie dedykowane jest Pracownikom recepcji oraz działów rezerwacji i sprzedaży bezpośredniej i ma charakter warsztatowy, zakładający aktywny udział uczestników.
Ćwiczenia wraz ze studium przypadków wzbogacą pracowników hotelu o wiedzę praktyczną, a także umożliwią wymianę doświadczeń. Celem szkolenia jest wskazanie etapów budowania relacji z Gościem oraz poprawa procesu obsługi. Zaprezentowane rozwiązania mają usprawnić codzienną pracę, a jednocześnie przełożyć się na realne wyniki hotelu.

METODY PRACY:

• Ćwiczenia
• Odgrywanie ról
• Trening

Główne elementy szkolenia:

A ) Hotelowy savoir-vivre . Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Warto, aby było jak najlepsze. Co wypada, a co nie? Wartości obowiązujące w hotelarstwie.

B ) Komunikacja w obsłudze. Siła tego co i jak mówimy. Jak słuchać uważnie? Zasady dobrej komunikacji interpersonalnej

C ) Oczekiwania Gościa. Każdy Gość jest wyjątkowy i ważny. Jak sprostać wymaganiom i jak zbudować pozytywną, długotrwałą relację? Segmentacja rynku – dlaczego warto ją znać.

D ) Praca z “trudnym” Gościem. Powody niezadowolenia ze świadczonych usług. Sposoby postępowania w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów.

E ) Sprzedaż w hotelu. Pracownicy recepcji to też sprzedawcy. Jak skutecznie zaprezentować obiekt i dokonywać rezerwacji? Oferowanie usług dodatkowych. Co trzeba wiedzieć o najbliższej konkurencji.

F )Warsztaty . Co powinna zawierać dobra oferta? Jak skutecznie sprzedawać przez email? Podczas warsztatów nauczymy pracowników recepcji szybkiego i łatwego sposobu korespondencji z Gościem. Ponadto, pokażemy jak przygotować wachlarz różnorodnych ofert, tak aby jak najkorzystniej zaprezentować możliwości obiektu.

Szczegółowy program szkolenia

1. Rola recepcji w skutecznym funkcjonowaniu firmy

• reprezentacyjna, czyli jak wygląd pracownika recepcji i jego zachowanie wpływa na
postrzeganie firmy przez osoby z zewnątrz /Klientów i Kontrahentów/
• informacyjna – jak sposób mówienia, przyjmowania i przekazywania informacji wpływa na
funkcjonowanie firmy
• wspierająca
• administracyjna

2. Profesjonalna sylwetka pracownika recepcji:

• główne zadania, umiejętności i zakres odpowiedzialności
• zasady budowania profesjonalnego wizerunku recepcji
• wygląd w recepcji – dress code

3. Profesjonalne zachowania pracowników recepcji i współpraca w zespole recepcyjnym:

• niedozwolone zachowania werbalne i niewerbalne pracownika recepcji
• dyskrecja – o czym mówić, a o czym nie pracownikom i osobom z zewnątrz
• komunikacja formalna i komunikacja nieformalna w firmie – kiedy stosować jedną a kiedy
drugą
• podstawowe zasady współpracy w zespole recepcyjnym

4. Wizyta gości firmy:

• czego oczekuje gość od pracownika recepcji
• zachowanie pracownika recepcji podczas wizyty gości
• typologia trudnych sytuacji podczas wizyty gości w firmie i jak sobie z nimi radzić
• opanowanie własnych emocji w trudnych sytuacjach
• standardy profesjonalnej obsługi gości
• podstawowe zasady savoir-vivre e biznesie
• zachowanie pracownika recepcji podczas wizyty gości w firmie
• odprowadzenie do drzwi/sali konferencyjnej/gabinetu/szatni
• serwowanie napojów /w gabinecie i sali konferencyjnej/
• pożegnanie gościa/gości
• „gotowce”, czyli przydatne formuły, zwroty i określenia

5. Reprezentowanie firmy w kontaktach telefonicznych:

• budowanie pozytywnego wizerunku firmy przez telefon
• etapy rozmowy telefonicznej
• sposób udzielania informacji w rozmowie telefonicznej
• polityka prywatności przez telefon – jakie informacje można w recepcji przekazywać przez
telefon, a jakie nie
• przydatne formularze i narzędzia
• typologia trudnych sytuacji podczas rozmów telefonicznych i jak sobie z nimi radzić

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Jestem zainteresowany ofertą