CELE SZKOLENIA:

• Wypracowanie procedury z zakresu organizacji codziennej pracy
• Doskonalenie kultury obsługi i rozmowy z gościem
• Zapoznanie się z procedurami zachowania w sytuacjach szczególnych

METODY PRACY:
wykład trenerski, scenki, praca w grupach, praca indywidualna

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Kształtowanie dobrego wizerunku hotelowego
• Wstęp z omówieniem jak czystość hotelu wpływa na opinie oraz wyniki hotelu
• Rola działu Służby Pięter w przeprowadzaniu audytu hotelowego
• Współpraca z innymi działami

2. Podstawy
• Procedury – szkolenie pracowników oraz organizacja codziennej pracy
• oraz zakres obowiązków
• Chemia hotelowa – różnorodność produktów oraz jej odpowiednie zastosowanie + sprzęt
• Sprzątanie pokoju hotelowego z utrzymaniem procedur HACCP
• Sprzątanie okazyjne/gruntowne; przygotowanie oraz organizacja
• Sprawdzanie pokoi hotelowych: teoria oraz praktyka
• Przekazywanie pracownikom feedback’u

3. Motywacja w dziale Służby Pięter
• Podstawy zarządzania zespołem
• Motywowanie do efektywniejszej pracy
• Skuteczne nagradzanie/karanie pracowników + trudne rozmowy

4. Struktura organizacyjna działu Służby Pięter
• Ustalanie budżetu działu Służby Pięter
• Ustalanie składu osobowego działu
• Zakres obowiązków

Jestem zainteresowany ofertą